BEN JIJ JE BEWUST VAN JE AURA, JOUW ENERGIE OM JE HEEN?

Veel mensen zijn zich nog niet bewust van de invloed van het energetische aspect dat in verbinding staat met je lichaam. Als we ons alleen maar richten op onze fysieke belichaming missen we aandacht voor dat deel van onszelf waar we zoveel invloed op kunnen uitoefenen, de niet zichtbare belichamingen om ons heen, je energieveld, je aura.

Als je je gezondheid en welbevinden wil verbeteren is het nodig om naast je fysieke, mentale en emotionele lichaam je ook te richten op je energieveld, je aura. Hierin kunnen verstoringen voelbaar zijn die invloed hebben op je algehele welzijn en dus ook hoe jij in je energie staat.

Wanneer je energieveld verstoord is leidt dit tot een vervuild aura dat direct invloed heeft op je energielevel, je innerlijke waakvlam. Dit werkt door op je vitaliteit waardoor je je bijvoorbeeld heel moe en beladen kunt voelen.

LAGEN IN JE AURA

Je aura bevat 7 lagen. Zie het maar als een Russisch Matroesjka poppetje. Het kleinste poppetje is je fysieke lichaam en daaromheen bevinden zich de lagen van je aura. Iedere laag is steeds verder verwijderd van je lichaam. Tijdens een chakra energie healing & reset richt ik mij op het etherische lichaam (energie), je astrale lichaam(emoties) en mentale (gedachten) belichaming. Deze belichamingen staan in verbinding met je body, mind en spirit.

Etherisch lichaam (energie en chakra’s): 3-5 cm vanaf je lichaam
Astrale lichaam (emoties): 5-10 cm vanaf je lichaam
Mentale lichaam (gedachten): 10-20 cm vanaf je lichaam

Wil je meer invloed uitoefenen op je eigen gezondheid en welbevinden dan is het nodig te begrijpen hoe je energieveld reageert op wat er in en om je heen gebeurt.

VERSTORINGEN DIE INVLOED HEBBEN OP JE ENERGIEVELD

Veranderingen – veranderprocessen in je lichaam en energie
Externe prikkels, veel dynamiek in je leven door veranderingen, gebeurtenissen of trauma hebben invloed op je algehele welzijn. Waar het voor de ene persoon mogelijk is veel dynamiek te incasseren, kan het voor een ander heel ingrijpend zijn en meer invloed hebben op het algehele welzijn. Dit komt door de veranderprocessen in je lichaam en energie war we ons niet direct bewust van zijn. Wanneer spanningen of emotionele gevoelens dan niet voldoende geventileerd worden gaat het zich ophopen in ons lichaam dat direct in verbinding staat met je energieveld, de aura. Hierdoor stagneert je energiestroom en dit werkt door op meerdere niveaus waardoor je klachten gaat ervaren. Je voelt bijvoorbeeld een druk hoofd, je bent beladen met emoties of voelt spanning in je maag, onderbuik, je nek of schouders. Je eigen energie stroomt niet voldoende door en innerlijk, lichamelijk voel je steeds meer emotionele weerstand.

Emoties en onderliggende thema’s
Een bron van een energieverstoring in je aura of een van de chakra’s is ook wel een  onderliggend thema of terugkerende emoties. Onverwerkte emoties en ervaringen, vastgeroeste patronen of denkbeelden en opgehoopte stress hebben hier invloed op. Soms worstel je met emoties die je niet begrijpt. Je voelt emoties en tegelijkertijd weerstand? Waarom doe je wat je doet? Onbewust hou je vast. Het belemmert je in je vooruitgang, om vanuit je volle potentie te zijn wie je bent. Het geeft je vraagtekens want het resoneert niet met wat je momenteel wil en waar je voor staat. Zo laat je lichaam je weten dat er een onderliggend thema in jou naar boven mag komen dat even de aandacht nodig heeft. Je mag het oude loslaten om zo een opening te geven voor vernieuwende energie.

Je absorbeert energie vanuit je omgeving
Het kan ook zijn dat je energie vanuit je omgeving absorbeert waar je je niet eens bewust van bent. Als een spons neem je alles in je op. Het vergt veel van je eigen energie en kracht om jezelf hierin staande te houden. Of je geeft wellicht veel energie van jezelf weg. Zo ontstaat er een ideale plek voor een energielek, het kweken van vele gedachten, angsten, weinig of geen vertrouwen in wat het leven je brengt. Zie het als een gootsteenputje dat verstopt raakt. Als we het niet regelmatig schoonmaken stroom het water niet goed door.

EEN INNERLIJKE RESET HELPT!

Een disbalans in je energie kan worden herstelt door een innerlijke reset. Het is een van de sleutels naar evenwicht. Ten eerste door jezelf open te stellen om te leren meebewegen met de betreffende weerstand die voelbaar is in je lichaam. Alles heeft namelijk een mooie keerzijde. Door een blik te werpen op je binnenwereld en te luisteren naar wat de weerstand of emotie aan de keerzijde je verteld wordt het duidelijk wat jou uit evenwicht heeft gehaald. Je mag losmaken wat je niet meer dient en je eigen energie verwelkomen.

Op deze wijze komt de balans weer terug en ontstaat er evenwicht. Je voelt een innerlijke reset en doorstroming van je energie op diverse niveaus. Vind je dit lastig om alleen op te pakken dan kan ik je hierin begeleiden. Een chakra healing , een creatieve Her-Focus of een inzichtgesprek bied hierin een goede ondersteuning.

STEM JE AF OP JE EIGEN ENERGIE

We hebben allemaal onze eigen energetische identiteit en trillingsfrequentie. Hoe mooi is het als je op je eigen energiestroom kunt afstemmen en deze kunt sturen en waar nodig herstellen, zodat je een vitaler leven leidt waarin ruimte is voor vernieuwing en groei.

Stem je leven, je omgeving, je sociale contacten, je persoonlijke kernwaarden, je persoonlijke beloftes af op wat resoneert met jouw energetische trillingsfrequentie?

Wanneer je jouw energiestroom kunt voelen en herstellen zal het altijd een innerlijk referentiepunt voor je zijn dat overeenkomt met jouw stille midden waar je telkens weer evenwicht vindt.

Tijdens een Energie healing & reset of Her-Focus op jezelf geef ik je handvatten en oefeningen mee waardoor je meer afgestemd raakt op jezelf en eigen energieflow..