VERGROOT JE MENTALE VEERKRACHT & FLEXIBILITEIT

Met het vergroten van je mentale veerkracht help je jezelf en je emotionele welzijn te verbeteren. Door te leren specifieke denkpatronen en gedrag te herkennen en vanuit een ander perspectief te benaderen is het mogelijk zelf sturing aan te brengen in je veerkracht.

Je leert praktische vaardigheden zodat je meer grip hebt op wat zich in je gedachtestroom, je mind afspeelt. Je ontvangt inzichten die je helpen anders om te gaan met stress, emotionele impact en andere uitdagingen in het leven zodat het je emotieregulatie positief beïnvloedt.

Het doel is om je emotioneel welzijn te bevorderen en je mentale veerkracht te vergroten.

RET therapie coaching traject

WAT BRENGT HET JOU?

# MEER BEWUSTWORDING VAN DENKPATRONEN

Je gedrag wordt gevoed door emoties en gedachten. Je leert om aandacht te besteden aan je innerlijke dialoog en de verbanden tussen gedachten, emoties en gedrag te herkennen.

# HELDER KRIJGEN VAN OVERTUIGINGEN

Een belangrijk onderdeel is het helder krijgen van overtuigingen waarvan de bron te achterhalen is bij gebeurtenissen, opvoeding, verankerde emoties, gedragingen en/of patronen. Je leert om deze irrationele overtuigingen te herkennen en te begrijpen hoe het jou momenteel beïnvloed.

# ONTWIKKELEN VAN EFFECTIEVE COPING STRATEGIEN

Coping, omgaan met wat tot je komt. Dat doen we allemaal anders maar helpt het jou zoals je het nu doet? Je leert verschillende coping-strategieën om effectiever om te gaan met stress, gevoelens angst en andere emoties.
RET therapie coping coaching traject

VERGROOT JE MENTALE VEERKRACHT EN FLEXIBILITEIT!

MEER GRIP OP JE MIND!

KIJK OPLOSSINGSGERICHT

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

RESET je-ZELF!

# VERGROOT JE MENTALE VEERKRACHT EN FLEXIBILITEIT

Mentale veerkracht is het vermogen om je aan te passen aan stress, tegenslagen en trauma’s en om te herstellen van moeilijke situaties. Het gaat niet alleen om het overwinnen van obstakels, maar ook om het groeien en sterker worden als gevolg van deze ervaringen.

# OPLOSSINGSGERICHT

Met meer veerkracht heb je over het algemeen een optimistischer kijk op het leven. Je gelooft in je vermogen om uitdagingen te overwinnen en vertrouwt meer op jezelf en het vinden van manieren om positieve betekenis te geven aan moeilijke situaties. Je denkt meer oplossingsgericht dan in het denken van obstakels.

# EMOTIONELE BALANS

Wanneer je veerkrachtiger bent kan je je emoties effectiever reguleren, blijf je kalm en gefocust onder druk.

WIL JE SAMENWERKEN?

Wil je samenwerken naar meer emotionele balans, van je belemmerende patronen afkomen en meer zelfsturing aanbrengen in je dagelijkse leven?